o časopisu


Flux je půlroční periodikum vydávané studenty filosofie na FF UK. Časopis sestává z tematických článků, které nabízí reflexi současného dění, dále z nezávislých textů členů akademické obce, recenzí knih a mnoha dalšího. V současnosti si ho můžete pořídit buď v knihovně Ústavu filosofie a religionistiky v budově Jana Palacha, v literární kavárně Týnská či na vyžádání v kavárně kina Ponrepo. Případně se lze také domluvit na zaslání časopisu poštou – pro více informací pište na: redakceflux@gmail.com.

Kromě zakoupení výtisku můžete časopis rovněž podpořit finančním příspěvkem na transparentní účet 2701932395/2010. Budeme vděční za příspěvky o jakékoli výši!

Redakce: Adam Horyna, Anežka Lindaurová, Barbora Smolíková, Helena Hájková, Jiří Melzmuf, Nora Třísková, Vojtěch Svěrák, Sára Englišová

redakceflux@gmail.com

číslo účtu:
2701932395/2010

Časopis FLUX (sekretariát ÚFAR)
nám. Jana Palacha 1/2
Praha 1
116 38